WAPNO LASOWANE SZNOBER
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 295
tel. 34 362-75-52, 600-642-115